Fred at School

Fred @ school_905x588

FRED AT SCHOOL е творчески и новаторски проект с голям потенциал за повишаване на филмовата грамотност сред младата публика.

Чрез използване на радиото по нов, стимулиращ начин, този проект е насочен към увеличаване на познанията за европейските филми. Друга негова цел е да привлече и образова следващото поколение европейски кинозрители. Предимство на проекта е и истинското езиковото и културно многообразие, в комбинация с радиото, използвано като творчески инструмент от учениците в европейските училища. Проектът ще предостави достъпни версии на филми, така че да могат да бъдат включени и образовани и хората със сетивни увреждания.

 

ItalySpain flagFrance flagGermanyIcelandCroatiaRomania

 

 

FRED’s Film Literacy programmes

Click here to listen to the FRED AT SCHOOL shows

FRED AT SCHOOL – Radio Tutorials

Click here to check out the FRED AT SCHOOL English language content

Click here to download all the documents of the FRED AT SCHOOL project

Click here to find out more about the schools taking part in FRED AT SCHOOL

Follow FRED AT SCHOOL on the social media:

facebook twitter       instagram

 


ЕВРОПЕЙСКО ИЗМЕРЕНИЕ

FRED AT SCHOOL е образователен проект, представен от  FRED Film Radio по програма “Творческа Европа”, който има за цел да повиши познанията за европейските филми сред младите хора.

Предназначен е за средните училища и е приет в много европейски страни.

Целта на проекта е да популяризира филмовото образование чрез прожекции в училищата, подкрепени от радио програми на голям брой европейски езици, които ще се използват като алтернативен начин за повишаване на филмовата грамотност.


СТЕПЕН НА ИНОВАТИВНОСТ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Проектът ще популяризира филмовото образование с прожекции в училищата, подпомогнати от интернет радио – радиото ще се използва като алтернативен начин да се популяризира филмовата грамотност на повечето европейски езици. Учениците ще бъдат включени и в създаването на  радио съдържание на своя роден език. Следователно, това е проект за филмова грамотност, който включва и обучение по ефективно предаване на информация за филми по радиото.

Всеки филм ще бъде показан с помощта на създадена за целта VOD платформа, чрез която учениците ще влязат в един огромен, виртуален киносалон, заедно с партньорите си от други европейски страни.


МЕТОДОЛОГИЯ (ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ)

Учениците ще трябва да чуят предоставените образователни аудиоклипове на филмова тематика преди часа, в къщи, или когато им е удобно. След голям брой уроци, които покриват основите на филмовата грамотност, учениците ще посетят ежемесечните прожекции в училище (в час ще се гледат 4 филма в присъствието на учител). Един и същи филм ще бъде показан  в един и същи ден във всички училища, които участват в проекта, във всички страни от Европейския съюз, които участват, с цел в рамките на проекта да бъде изготвен репортаж / радио съдържание.

След всяка прожекция, учителят ще организира дискусия в час: учениците ще бъдат помолени да обсъдят серия въпроси, като например аспектите, които смятат за най-забележителни, всяко културно многообразие, което са забелязали и тези части, които са им направили най-силно впечатление. Целта ще бъде до края на занятието да се определят единодушно тези 4 точки, за които учениците смятат, че ще оставят трайно впечатление върху потенциалната публика.


ФИЛМОВА ГРАМОТНОСТ И МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ (РАДИО ГРАМОТНОСТ)

Тези определени точки ще бъдат записани от учениците като аудиоклип, който ще бъде изпратен на националния радио координатор, и ще се използва в създадена за целта радиопрограма, която ще бъде представена по радио FRED на родния им език. Ще бъде записана и по-кратка версия на аудиоклипа на английски език.


КИНОТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КУЛТУРНИЯ ОБМЕН

Показаните в рамките на проекта филми ще бъдат европейски филми (финалистите за наградата на Европейския парламент за кино “ЛУКС”), избрани сред нови филми, които описват съвременния живот и култура във всяка страна.

Всички филми ще бъдат показани на оригиналния език със субтитри.


ПРОУЧВАНЕ НА ФИЛМОВАТА ГРАМОТНОСТ СРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧЕНИЦИ (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)

FRED AT SCHOOL включва проучване на нивото на филмова грамотност на европейските ученици. В началото на проекта, и след всяка прожекция, учениците ще бъдат помолени да попълнят анкета за филма и как са го възприели.


ПРОЕКТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ

Всички филми ще бъдат достъпни за ученици със слухови и зрителни увреждания, така че проектът ще включва всички. Ще бъдат направени достъпни версии на филмите (субтитри за хората с увреден слух и аудио описание за хората с увредено зрение), и учениците със сетивни увреждания ще могат да се наслаждават на филмите заедно с другите ученици, като слушат аудио описанията или четат субтитрите на смартфон/таблет, каквито ще бъдат осигурени в класната стая.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Ще бъде организирана заключителна конференция, на която ще се съберат всички партньори, експерти по филмова грамотност, кинодейци и много ученици, за да бъдат обсъдени резултатите от анкетите и радио програмите.

Това ще бъде възможност да се прецени ефективността на разпространението на филмовата грамотност.


ИЗБРАНИ УЧИЛИЩА

Участващите училища ще изготвят специален образец, който ще бъде използван, за да се оцени нивото на филмовата грамотност на младите хора в Европа. Събраната информация ще бъде обработена, а резултатите ще се използват от Европейската комисия, за да бъде разработена политика за популяризиране на европейското кино. Резултатите могат да бъдат използвани и от професионалисти от индустрията.

Всяко участващо училище ще създаде своя собствена радио програма за всеки показан филм, която ще бъде излъчена по FRED Film Radio и ще бъде достъпна като подкаст.

Всички участващи училища ще бъдат споменати в национална радио програма за всеки филм, в международна програма на английски и на заключителна конференция, на която ще бъдат представени резултатите, и в която ще могат да вземат участие и някои от най-изявените ученици.


ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация, или ако искате да участвате във FRED AT SCHOOL, като ученик, учител, училище, институция, филмов фестивал или като спонсор, моля свържете се с FRED Film Radio: НАТИСНИ ТУК


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Main Partner

Print

 

 

 

Partners

Univervità_BarcellonaMYmovies_bluHRTUNIVERSITABABESBOLYAI UniversityOfRoehamptonfestival_cansGiornate_logo

 

 

 

AIACETorinoTofralampinncinemadureel-rougeSUBTI cmyk new notagLOGO SUBTI & SUBTI ACCESSTomassini

 

 

 

 

Main Sponsors 

logoassessoratoSandegna_Film_Commission