Fred at School

Fred @ school_905x588

FRED AT SCHOOL (tedy „Fred ve škole“) je kreativní inovativní projekt s velkým potenciálem pro zvýšení filmové gramotnosti mladých diváků.

Program svěžím a podnětným způsobem využívá rádia, a jeho záměrem je zvýšit povědomí o evropských filmech. Kromě toho se snaží zapojit a vzdělávat příští generací evropských filmových diváků. Projekt má navíc tu výhodu, že je skutečně multijazyčný a multikulturní a studenti evropských škol při něm mohou využít rádia jako kreativního nástroje. Projekt poskytne verze filmů přístupné i pro osoby se smyslovými postiženími, aby se účastnit a vzdělávat mohli skutečně všichni.

 

UKItalySpain flagFrance flagGermanyIcelandCroatiaRomania

 

 

FRED’s Film Literacy programmes

Click here to listen to the FRED AT SCHOOL shows

FRED AT SCHOOL – Radio Tutorials

Click here to check out the FRED AT SCHOOL English language content

Click here to download all the documents of the FRED AT SCHOOL project

Click here to find out more about the schools taking part in FRED AT SCHOOL

Follow FRED AT SCHOOL on the social media:

facebook twitter       instagram

 


EVROPSKÝ ROZMĚR

FRED AT SCHOOL je vzdělávací projekt, který v rámci programu Kreativní Evropa uvádí FRED Film Radio a jehož cílem je zvýšit mezi mladými lidmi povědomí o evropských filmech.

Je určen pro střední školy a využíván v řadě evropských zemí.

Projekt se snaží zvyšovat filmovou vzdělanost prostřednictvím promítání ve školách s podporou rozhlasových programů v několika evropských jazycích a má sloužit jako alternativní způsob zvyšování filmové gramotnosti.


ÚROVEŇ INOVACE NOVÉ TECHNOLOGIE

Projekt bude zvyšovat filmovou vzdělanost prostřednictvím promítání ve školách s podporou internetového rádia – rádio bude sloužit jako alternativní způsob zvyšování filmové gramotnosti ve většině evropských jazyků. Studenti se také zapojí do vytváření obsahu ve své rodné řeči pro použití v rádiu. Jedná se tedy o projekt podporující filmovou gramotnost, jehož součástí je také nabytí dovedností v oblasti efektivní komunikace o filmu prostřednictvím rádia.

Každý film bude uveden prostřednictvím platformy VOD vytvořené za tímto účelem, prostřednictvím níž vstoupí studenti společně se svými kolegy z ostatních evropských zemí do obrovského virtuálního kinosálu.


METODOLOGIE (PŘEVRÁCENÁ TŘÍDA)

Studenti dostanou za úkol poslechnout si předem (doma nebo ve volném čase) poskytnuté vzdělávací audio nahrávky na téma daného filmu. Po několika lekcích týkajících se základů filmové gramotnosti se studenti ve škole zúčastní promítání (ve třídě společně s učitelem shlédnou 4 filmy). Ve všech zúčastněných školách ze všech zúčastněných evropských zemí se budou ve stejný den promítat stejné filmy a reportáže a obsah pro rozhlasové vysílání budou vznikat průběžně.

Po každém vysílání povede vyučující ve třídě diskusi: studenti budou mít za úkol probrat řadu témat, například aspekty filmu, které je zaujaly, známky kulturní diverzity, kterých si všimly, a části, které na ně udělaly nejhlubší dojem. Cílem bude se do konce každé debaty dohodnout na 4 bodech, o nichž studenti věří, že udělají na jakémkoli potenciální publikum trvalý dojem.


FILMOVÁ GRAMOTNOST A MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST (ROZHLASOVÁ GRAMOTNOST)

Tyto body studenti zpracují do audio klipu ve své rodné řeči a zašlou národnímu rozhlasovému koordinátorovi. Nahrávka pak bude použita v určeném rozhlasovém programu ve vysílání rádia FRED. Nahrávat se bude také kratší verze audio klipu v angličtině.


KINO JAK NÁSTROJ PODPORY KULTURNÍ VÝMĚNY

V rámci projektu budou představeny evropské filmy (nominované Evropským parlamentem na cenu LUX Prize), které byly vybrány z řad nových filmů zachycujících současný život a kulturu jednotlivých zemí.

Všechny filmy se budou promítat v původním jazyce s titulky.


VÝZKUM FILMOVÉ GRAMOTNOSTI MEZI EVROPSKÝMI STUDENTY (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)

Projekt FRED AT SCHOOL zahrnuje také výzkum úrovně filmové gramotnosti mezi evropskými studenty. Na začátku projektu a po každém promítání budou studenti požádáni, aby vyplnili dotazník týkající se filmu a toho, jak film vnímají.


PROJEKT PŘÍSTUPNÝ VŠEM

Všechny filmy budou dostupné také pro studenty s poruchami zraku a sluchu, aby byl projekt skutečně otevřený všem. Poskytnuty budou přístupné verze filmů (titulky pro neslyšící a zvukové popisy pro nevidomé), takže i studenti se smyslovými poruchami budou mít možnost sledovat filmy společně s ostatními studenty, jelikož budou moci poslouchat zvukové nahrávky nebo číst titulky na smartphonu nebo tabletu, který bude ve třídě k dispozici.


ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Následně se bude konat závěrečná konference, při níž se setkají všichni partneři, experti na filmovou gramotnost, filmoví producenti a několik studentů, aby prodiskutovali výstupy dotazníků a rozhlasových programů.

Konference poskytne příležitost posoudit efektivitu šíření filmové gramotnosti.


VYBRANÉ ŠKOLY

Zúčastněné školy budou tvořit exkluzivní vzorek, který bude využit k ohodnocení úrovně filmové gramotnosti mezi mladými lidmi v Evropě.  Získané informace budou zpracovány a výsledky budou použity Evropskou komisí k vytvoření strategií pro podporu evropského filmu. Výsledky mohou být použity také ostatními subjekty v oboru.

Každá zúčastněná škola vytvoří ke každému promítanému filmu vlastní rozhlasový program, který odvysílá FRED Film Radio a který bude také zpřístupněn jako podcast.

Všechny školy, které se projektu účastní, budou zmíněny v národním rozhlasovém programu o každém filmu, v mezinárodním programu v anglickém jazyce a na závěrečné konferenci, na níž budou prezentovány výsledky a jíž se budou moci zúčastnit také vynikající studenti.


INFORMACE

Máte-li zájem o bližší informace nebo chcete-li se projektu FRED AT SCHOOL zúčastnit jako student, učitel, škola, instituce, filmový festival nebo sponzor, kontaktujte prosím FRED Film Radio na adrese: KLIKNĚTE ZDE


OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Hlavní Partneri

Print

 

 

 

Partneri

Univervità_BarcellonaMYmovies_bluHRTUNIVERSITABABESBOLYAI UniversityOfRoehamptonfestival_cansGiornate_logo

 

 

 

AIACETorinoTofralampinncinemadureel-rougeSUBTI cmyk new notagLOGO SUBTI & SUBTI ACCESSTomassini

 

 

 

 

Hlavní Sponzor

logoassessoratoSandegna_Film_Commission