Fred at School

Fred @ school_905x588

FRED AT SCHOOL (FRED mokykloje) – tai kūrybiškas ir novatoriškas projektas, turintis didelį potencialą gerinti jaunų žmonių kino raštingumą.

Šio projekto tikslas – didinti europietiškų filmų žinomumą naudojant radiją nauju ir intriguojančiu būdu. Be to, siekiama įtraukti ir šviesti naują Europos kino žiūrovų kartą. Papildoma šio projekto nauda – tai, kad jis yra daugiakultūris, daugiakalbis ir vykdomas Europos mokyklose pasitelkiant radiją kaip moksleiviams skirtą kūrybinį įrankį. Projekto metu bus pateikiamos jutimo sutrikimų turintiems moksleiviams pritaikytos filmų versijos, kad jie taip pat galėtų būti įtraukti į švietimo procesą.

 

UKItalySpain flagFrance flagGermanyIcelandCroatiaRomania

 

 

FRED’s Film Literacy programmes

Click here to listen to the FRED AT SCHOOL shows

FRED AT SCHOOL – Radio Tutorials

Click here to check out the FRED AT SCHOOL English language content

Click here to download all the documents of the FRED AT SCHOOL project

Click here to find out more about the schools taking part in FRED AT SCHOOL

Follow FRED AT SCHOOL on the social media:

facebook twitter       instagram

 


EUROPOS DIMENSIJA

FRED AT SCHOOL – tai edukacinis programos „Kūrybiška Europa“ projektas, kurį pristato „FRED Film Radio“. Projekto tikslas – didinti jaunų žmonių informuotumą apie europietiškus filmus.

Jis skirtas vidurinėms mokykloms ir vykdomas įvairiose Europos šalyse.

Projekto tikslas – skatinti kino pažinimą rengiant filmų peržiūras mokyklose bei radijo laidas įvairiomis Europos kalbomis, kurios taps alternatyvia kino raštingumo gerinimo priemone.


NAUJOVIŲ LYGIS NAUJOS TECHNOLOGIJOS

Vykdant projektą bus skatinamas kino pažinimas, mokyklose rengiant filmų peržiūras bei internetines radijo laidas – radijas bus pasitelktas kaip alternatyvi priemonė gerinti kino raštingumą daugeliu Europos kalbų. Moksleiviai turės galimybę kurti radijo laidas savo gimtąja kalba. Šis projektas – tai kino raštingumo skatinimo projektas, kurio metu taip pat bus mokoma efektyvios komunikacijos pasitelkus kinui skirtas radijo laidas.

Kiekvienas filmas bus rodomas naudojantis specialiai šiam projektui sukurta VOD platforma, prie kurios prisijungę moksleiviai, drauge su kolegomis iš kitų Europos šalių, pateks į didžiulį virtualų kino teatrą.


METODOLOGIJA (ATVIRKŠTINĖ KLASĖ)

Prieš pamokas, namuose, savo pasirinktu laiku, jie turės išklausyti pateiktų informacinių garso įrašų kino tema. Išėję kino raštingumo pagrindų kursą, mokiniai kas mėnesį mokykloje žiūrės filmus (mokiniai su mokytoju klasėje iš viso peržiūrės 4 filmus). Konkretus filmas bus rodomas tą pačią dieną visose projekte dalyvaujančiose mokyklose visose ES šalyse, po to bus kuriami reportažai (radijo laidos).

Po kiekvienos peržiūros klasėje vyks diskusija, vadovaujant mokytojui – moksleiviai bus kviečiami diskutuoti įvairiais klausimais, pavyzdžiui, apie tai, kas jiems paliko didžiausią įspūdį, apie pastebėtus kultūrinius skirtumus ir apie didžiausią poveikį jiems padariusias filmo dalis. Diskusijos tikslas – susitarti dėl 4 aspektų, kurie, mokinių nuomone, potencialiems filmo žiūrovams paliks didžiausią įspūdį.


KINO RAŠTINGUMAS IR MEDIJŲ RAŠTINGUMAS (RADIJO RAŠTINGUMAS)

Šiuos keturis aspektus moksleiviai išvardys garso įraše, kuris bus išsiųstas šalies radijo koordinatoriui ir panaudotas moksleivių gimtąja kalba parengtoje FRED radijo laidoje. Trumpesnė šio garso įrašo versija bus įrašyta anglų kalba.


KINAS KAIP KULTŪRINIŲ MAINŲ SKATINIMO ĮRANKIS

Projekto metu bus rodomi nauji europietiški filmai (iš Europos Parlamento LUX apdovanojimui atrinktų filmų trumpojo sąrašo), atspindintys šiandieninį gyvenimą ir kultūrą kiekvienoje šalyje.

Visi filmai bus rodomi originalo kalba su subtitrais.


EUROPOS MOKSLEIVIŲ KINO RAŠTINGUMO TYRIMAS (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)

Projekto FRED AT SCHOOL vykdymo metu bus tiriamas Europos moksleivių kino raštingumo lygis. Projekto pradžioje ir po kiekvienos peržiūros moksleivių bus paprašyta užpildyti klausimyną apie filmą ir apie tai, kaip jie jį supranta.


PROJEKTAS, KURIAME GALI DALYVAUTI VISI MOKSLEIVIAI

Visi filmai bus pritaikyti regos ar klausos sutrikimų turintiems moksleiviams, todėl projekte galės dalyvauti visi moksleiviai. Bus parengtos pritaikytos filmų versijos (subtitrai kurtiesiems ir garsiniai paaiškinimai akliesiems), todėl jutimo sutrikimų turintys moksleiviai galės žiūrėti filmus drauge su kitais, klausydami garsinių paaiškinimų arba skaitydami subtitrus klasėje pateikiamo planšetinio kompiuterio ekrane.


BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

Klausimynų atsakymams ir parengtoms radijo laidoms aptarti bus surengta baigiamoji konferencija, kurioje dalyvaus visi partneriai, kino raštingumo ekspertai, kino kūrėjai ir moksleiviai.

Tokiu būdu bus galima įvertinti kino raštingumo sklaidos efektyvumą.


ATRINKTOS MOKYKLOS

Projekte dalyvaujančios mokyklos taps išskirtiniu pavyzdžiu, pagal kurį bus vertinamas jaunų žmonių kino raštingumas Europoje.  Surinkta informacija bus apdorota, o rezultatus Europos Komisija panaudos kurdama Europos kino populiarinimo politikos nuostatas. Be to, šiuos rezultatus galės naudoti ir kiti kino sektoriaus dalyviai.

Kiekviena dalyvaujanti mokykla po kiekvienos filmo peržiūros parengs radijo laidą, kurią transliuos radijo stotis „FRED Film Radio“, be to, ši laida bus pateikiama kaip tinklalaidė.

Visos projekte dalyvaujančios mokyklos bus paminėtos kiekvienoje konkrečiam filmui skirtoje radijo laidoje, tarptautinei auditorijai skirtoje laidoje anglų kalba bei baigiamojoje konferencijoje, kurioje bus pristatomi projekto rezultatai ir į kurią bus pakviesti labiausiai projekto metu pasižymėję moksleiviai.


INFORMACIJA

Norėdami gauti daugiau informacijos arba norėdami dalyvauti projekte FRED AT SCHOOL kaip moksleivis, mokytojas, mokykla, institucija, kino festivalis ar rėmėjas, susisiekite su „FRED Film Radio“: PASPAUSKITE ČIA


OFICIALŪS PARTNERIAI

Pagrindinis partneris

Print

 

 

 

Partneris

Univervità_BarcellonaMYmovies_bluHRTUNIVERSITABABESBOLYAI UniversityOfRoehamptonfestival_cansGiornate_logo

 

 

 

AIACETorinoTofralampinncinemadureel-rougeSUBTI cmyk new notagLOGO SUBTI & SUBTI ACCESSTomassini

 

 

 

 

Pagrindiniai Rėmėjai

logoassessoratoSandegna_Film_Commission