Fred at School

Fred @ school_905x588

FRED AT SCHOOL (FRED SKOLĀS) ir radošs un inovatīvs projekts ar lielu potenciālu veicināt jauniešu informētību par kino.

Projekta mērķis ir palielināt izpratni par Eiropas filmām ar radio starpniecību, izmantojot to jaunā un stimulējošā veidā. Projekts arī paredz iesaistīt un izglītot nākamo Eiropas kino cienītāju paaudzi. Projekta daudzvalodu un daudzkultūru raksturs ir papildu ieguvums; projekta gaitā skolēni Eiropas skolās izmantos radio kā radošu rīku. Projekta ietvaros ikvienam tiks nodrošināta iespēja skatīties filmas, lai varētu iesaistīt un izglītot arī cilvēkus ar maņu orgānu traucējumiem.

 

UKItalySpain flagFrance flagGermanyIcelandCroatiaRomania

 

 

FRED’s Film Literacy programmes

Click here to listen to the FRED AT SCHOOL shows

FRED AT SCHOOL – Radio Tutorials

Click here to check out the FRED AT SCHOOL English language content

Click here to download all the documents of the FRED AT SCHOOL project

Click here to find out more about the schools taking part in FRED AT SCHOOL

Follow FRED AT SCHOOL on the social media:

facebook twitter       instagram

 


EIROPAS MĒROGA PROJEKTS

FRED AT SCHOOL ir izglītojošs projekts, ko programmas „Radošā Eiropa” („Creative Europe”) ietvaros īsteno radiostacija FRED, kurā tiek aplūkoti ar kino tēmu saistīti jautājumi, lai palielinātu jauniešu izpratni par Eiropas kino. Projektu paredzēts īstenot vidusskolās vairākās Eiropas valstīs.

Projekta mērķis ir popularizēt kino, demonstrējot filmas skolās un stāstot par kino radio programmās vairākās Eiropas valstu valodās, izmantojot radiostacijas kā alternatīvu veidu izpratnes veicināšanai par kino.


INOVĀCIJU LĪMENIS JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS

Projekts veicinās izpratni par kino, demonstrējot filmas skolās un stāstot par kino interneta radio programmās, kuras tiks izmantotas kā alternatīvs veids izpratnes veicināšanai par kinematogrāfiju vairākās Eiropas valstu valodās. Skolēni arī tiks iesaistīti radio programmu satura veidošanā savā dzimtajā valodā.

Tādējādi kino žanra popularizēšanas projekts ietverts arī apmācību par efektīvu filmu radio komunikāciju.

Katra filma tiks demonstrēta, izmantojot pieprasījumvideo (VOD) platformu, kas radīta šim nolūkam un ar kuras palīdzību skolēni „pieslēgsies” plašam virtuālajam kinoteātrim kopā ar skolēniem no citām Eiropas valstīm.


METODIKA (MŪSDIENĪGAS IZZIŅAS METODES)

Pirms nodarbības – mājās vai brīvajā laikā – skolēniem būs jānoklausās vairāki izglītojošie audioieraksti par kino tēmu. Pēc vairākām nodarbībām, kuru laikā tiks aplūkoti kinematogrāfijas pamati, skolēni reizi mēnesī noskatīsies filmu skolā (klasē kopā ar skolotāju paredzēts noskatīties 4 filmas). Viena un tā pati filma tiks demonstrēta vienā un tajā pašā dienā visās projektā iesaistītajās ES dalībvalstu skolās, lai vēlāk projekta laikā varētu izveidot reportāžu/radio programmas saturu.

Pēc katras filmas noskatīšanās skolotāja vadīs diskusiju klasē, lūdzot skolēniem pārrunāt dažādus jautājumus, piemēram, aspektus, kas skolēniem šķita vispārsteidzošākie, jebkādas kultūras atšķirības, ko viņi pamanījuši, kā arī epizodes, kas visspilgtāk iespiedušās atmiņā. Diskusijas noslēgumā būs jāvienojas par 4 lietām, kas, pēc skolēnu domām, atstās paliekošu iespaidu uz jebkuru potenciālo auditoriju.


ZINĀŠANAS PAR KINEMATOGRĀFIJU UN MASU MEDIJIEM (ZINĀŠANAS PAR RADIO)

Skolēni ierakstīs šos viedokļus audioierakstā, kas tiks nosūtīts radio koordinatoram attiecīgajā valstī un kurš tiks izmantots īpašā FRED radiostacijas programmā skolēnu dzimtajā valodā. Saīsināta audioieraksta versija tiks izveidota arī angļu valodā.


KINO – VEIDS, KĀ VEICINĀT KULTŪRAS APMAIŅU

Projekta ietvaros tiks demonstrētās Eiropā uzņemtās filmas (kas iekļautas Eiropas Parlamenta „Gaismas balvas” („LUX Prize”) sarakstā), kas izvēlētas no jaunākajām filmām un attēlo katras valsts šodienas dzīvi un kultūru.

Visas filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem.


PĒTĪJUMS PAR EIROPAS SKOLĒNU IZPRATNI PAR KINO (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)

Projekta FRED AT SCHOOL ietvaros tiek veikts pētījums par Eiropas skolēnu izpratni un zināšanām par kino. Projekta sākumā, kā arī pēc katras filmas noskatīšanās, skolēniem vajadzēs aizpildīt aptaujas lapu par filmu un to, kā viņi to izpratuši.


VISIEM PIEEJAMS PROJEKTS

Visas filmas būs pieejamas studentiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, līdz ar to projekts būs pieejams visiem interesentiem. Tiks izveidotas īpašas filmu versijas (ar subtitriem nedzirdīgajiem un ar audio aprakstiem – neredzīgajiem), bet skolēni ar maņu orgānu traucējumiem varēs skatīties filmas kopā ar pārējiem skolēniem, klausoties audioierakstus vai lasot subtitrus klasē pieejamā viedtālrunī/planšetdatorā.


NOSLĒGUMA KONFERENCE

Beigās tiks organizēta noslēguma konference, kurā būs aicināti piedalīties visi projektā iesaistītie partneri, kino speciālisti, kinorežisori un skolēni, lai pārrunātu aptauju rezultātus un radio programmu saturu.

Šī būs iespēja izvērtēt, cik efektīva ir zināšanu popularizēšana par kinematogrāfiju.


IZVĒLĒTĀS SKOLAS

Projektā iesaistītās skolas būs īpašs piemērs, kas tiks izmantots, lai novērtētu, kādas ir Eiropas jauniešu zināšanas par kino. Apkopotā informācija tiks apstrādāta, un Eiropas Komisija izmantos iegūtos rezultātus, lai izstrādātu politiku izpratnes veicināšanai par Eiropas kino. Rezultātus varēs izmantot arī citi nozares pārstāvji.

Katra projektā iesaistītā skola izveidos katrai demonstrētajai filmai veltītu savu radio programmu, ko pārraidīs FRED radiostacija un kas būs pieejama kā aplādes fails.

Visas projektā iesaistītās skolas tiks minētas attiecīgās valsts radio programmā, kas veltīta katrai filmai, starptautiskajā programmā angļu valodā un noslēguma konferencē, kurā tiks izklāstīti rezultāti un kurā varēs piedalīties daži sekmīgākie skolēni.


INFORMĀCIJA

Lai iegūtu vairāk informācijas vai lai piedalītos projektā FRED AT SCHOOL kā skolēns, skolotājs, skola, iestāde, kinofestivāls vai sponsors, lūdzu, sazinieties ar FRED radiostaciju: KLIKŠĶINIET ŠEIT


OFICIĀLIE PARTNERI

Galvenais partneris

Print

 

 

 

Partneris

Univervità_BarcellonaMYmovies_bluHRTUNIVERSITABABESBOLYAI UniversityOfRoehamptonfestival_cansGiornate_logo

 

 

 

AIACETorinoTofralampinncinemadureel-rougeSUBTI cmyk new notagLOGO SUBTI & SUBTI ACCESSTomassini

 

 

 

 

Galvenie Sponsori

logoassessoratoSandegna_Film_Commission