Fred at School

Fred @ school_905x588

FRED AT SCHOOL (FRED W SZKOLE) to twórczy i innowacyjny projekt, który posiada duży potencjał do szerzenia wiedzy filmowej wśród młodej publiczności.

Wykorzystując świeże, stymulujące metody, projekt ma na celu wzmożenie świadomości o filmie europejskim. Dąży również do zdobycia zainteresowania i edukacji nowego pokolenia europejskich widzów. Dodatkowo projekt ten jest wielojęzyczny i wielokulturowy, a radio wykorzystywane jest jako narzędzie twórcze przez uczniów szkół europejskich. W projekcie dostępne będą wersje filmów dla ludzi z upośledzeniami, aby i oni mogli zaangażować się i zdobywali wiedzę w tym kierunku.

 

UKItalySpain flagFrance flagGermanyIcelandCroatiaRomania

 

 

FRED’s Film Literacy programmes

Click here to listen to the FRED AT SCHOOL shows

FRED AT SCHOOL – Radio Tutorials

Click here to check out the FRED AT SCHOOL English language content

Click here to download all the documents of the FRED AT SCHOOL project

Click here to find out more about the schools taking part in FRED AT SCHOOL

Follow FRED AT SCHOOL on the social media:

facebook twitter       instagram

 


WYMIAR EUROPEJSKI

FRED AT SCHOOL to projekt edukacyjny zaprezentowany przez radio filmowe FRED w programie Kreatywna Europa, którego celem jest wzmożenie świadomości o filmie europejskim wśród młodzieży.

Został on stworzony dla szkół średnich i jest przyjmowany w wielu szkołach europejskich. Projekt ma na celu promowanie edukacji o filmie za pomocą projekcji w szkołach wspomaganych przez audycje radiowe w wielu europejskich językach, które stanowić będą alternatywną formę szerzenia wiedzy filmowej.


STOPIEŃ INNOWACYJNOŚCI – NOWE TECHNOLOGIE

Projekt ma na celu promować edukację filmową za pomocą projekcji w szkołach, a radio wykorzystane zostanie jako alternatywny sposób szerzenia wiedzy filmowej w większości europejskich języków. Uczniowie wezmą udział w tworzeniu treści radiowej w swoich językach. Dlatego też, oprócz szerzenia wiedzy filmowej, projekt obejmuje również szkolenie w zakresie obowiązującej komunikacji radia filmowego.

Filmy wyświetlane będą za pomocą platformy VOD stworzonej specjalnie do tego celu, dzięki której uczniowie, wspólnie z kolegami i koleżankami z innych krajów europejskich, staną się częścią obszernej wirtualnej sali kinowej.


METODOLOGIA (ODWRÓCONA KLASA)

Uczniowie będą mieli za zadanie wysłuchać dostarczonych nagrań edukacyjnych na temat filmu przed zajęciami – w domu, w swoim własnym czasie. Po kilku zajęciach na temat podstaw wiedzy filmowej, uczniowie będą uczęszczać na comiesięczne projekcje w szkole (4 filmy zostaną oglądnięte w klasie, wspólnie z nauczycielem). Ten sam film będzie wyświetlony w tym samym dniu we wszystkich szkołach UE biorących udział w projekcie w celu stworzenia reportażu/treści radiowej.

Po każdej projekcji nauczyciel przeprowadzi dyskusję: uczniowie poproszeni zostaną o opinie na różne tematy, na przykład aspektów, które najbardziej nimi wstrząsnęły, zaobserwowanych różnic kulturowych i elementów, które zrobiły na nich wrażenie. Ma to na celu ustalenie na koniec sesji czterech punktów, które według opinii uczniów, mogą wywrzeć najtrwalsze wrażenie na potencjalnej publiczności.


WIEDZA O FILMIE I WIEDZA O MEDIACH (WIEDZA O RADIU)

Dyskusja na temat wybranych punktów zostanie nagrana przez uczniów w formie pliku dźwiękowego i wysłana do koordynatora radia w danym kraju, a później wykorzystana w wybranym programie radiowym prowadzonym przez radio FRED w ojczystym języku uczniów. Krótka wersja nagrania zostanie również stworzona w języku angielskim.


KINO JAKO NARZĘDZIE DO PROMOWANIA WYMIANY KULTUR

Filmy wyświetlane w ramach projektu to filmy europejskie (z listy filmów nominowanych do nagrody Lux przez Parlament Europejski), które wybrane zostały spośród najnowszych filmów przedstawiających współczesne życie i kulturę wybranego kraju.

Wszystkie filmy wyświetlane będą w języku oryginalnym z napisami.


BADANIA DOTYCZĄCE WIEDZY O FILMIE WŚRÓD UCZNIÓW EUROPEJSKICH (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)

FRED AT SCHOOL łączy również badania nad poziomem wiedzy filmowej wśród uczniów europejskich. Na początku projektu i po każdej projekcji filmu uczniowie poproszeni będą o wypełnienie ankiety na temat filmu i jego zrozumienia.


PROJEKT WLICZAJĄCY WSZYSTKICH

Wszystkie filmy będą wyświetlane w formie przyjaznej dla uczniów z upośledzeniem wzroku lub słuchu, aby każdy mógł wziąć udział w projekcie. Przyjazne wersje filmów (z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją dla upośledzonych wzrokowo) zostaną stworzone, aby uczniowie z upośledzeniami mogli oglądać filmy razem z rówieśnikami poprzez słuchanie audiodeskrypcji lub czytanie napisów na smartfonie/tablecie dostępnym w klasie.


KONFERENCJA KOŃCOWA

Konferencja końcowa zostanie zorganizowana, zrzeszając wszystkich partnerów, ekspertów wiedzy filmowej, twórców filmowych i wybranych uczniów, aby przedyskutować wyniki ankiet i programów radiowych.

Będzie to okazja do oceny efektywności szerzenia wiedzy filmowej.


WYBRANE SZKOŁY

Uczestniczące w projekcie szkoły stworzą wyłączne próbki, które użyte będą do ewaluacji poziomu wiedzy filmowej wśród młodzieży europejskiej. Zebrane informacje zostaną rozpatrzone, a ich wyniki wykorzystane przez Komisję Europejską w celu utworzenia wytycznych do promowania kina europejskiego. Wyniki będą mogły być również wykorzystane przez innych członków przemysłu.

Każda uczestnicząca szkoła stworzy własny program radiowy dla każdego wyświetlonego filmu, które przedstawione będą w radiu FRED oraz udostępnione jako podcast.

Uczestniczące szkoły zostaną przedstawione w stacjach krajowych przy każdym filmie, w stacji międzynarodowej w języku angielskim i na konferencji końcowej podczas ogłoszenia wyników, w której udział wezmą najlepsi uczniowie.


INFORMACJE

W celu otrzymania więcej informacji lub wzięcia udziału w programie FRED AT SCHOOL jako uczeń, nauczyciel, szkoła, instytucja, festiwal filmowy lub sponsor, prosimy o kontakt z radiem filmowym FRED: KLIKNIJ TUTAJ


PARTNERZY OFICJALNI

Główni partnerzy

Print

 

 

 

Partnerzy

Univervità_BarcellonaMYmovies_bluHRTUNIVERSITABABESBOLYAI UniversityOfRoehamptonfestival_cansGiornate_logo

 

 

 

AIACETorinoTofralampinncinemadureel-rougeSUBTI cmyk new notagLOGO SUBTI & SUBTI ACCESSTomassini

 

 

 

 

Głównymi Sponsorami

logoassessoratoSandegna_Film_Commission