2014 04 Berlin International FF

Liao Fan, Gwei Lun Mei – Bai ri yan huo (Black Coal Thin Ice) #Berlinale2014

Play Podcast
9 min. and 10 sec.
Play Podcast
9 min. and 10 sec.

Liao Fan, Gwei Lun Mei – 男演员, 女演员 – Bai ri yan huo (Black Coal Thin Ice).

电影节项目: Competition.

Reporter: Eddie Bertozzi.

Now playing:
Featured Posts