FAS Schools

Centar Za Odgoj I Obrazovanje Dubrava – Film: Io Sono Li – ENG #FredAtSchool

Play Podcast
4 min. and 1 sec.

Školski komentari na jedan od filmova iz projekta FRED AT SCHOOL

Play Podcast
4 min. and 1 sec.

(English version)

Naziv škole: Centar Za Odgoj I Obrazovanje Dubrava

Grad: Zagreb, Hrvatska

Vrsta škole: osnovna škola

Naziv ucitelja: Tatjana Tarandek

Broj studenata: specijalnu školu

Film: Io Sono Li (2011)

Now playing:
Other posts from  Fred at School
Featured Posts